Панченко Л.І.           Моніч Т.В.             Заварзіна Н.М.

голова методичної комісії,          викладач вищої                            викладач вищої

           викладач вищої              кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії

кваліфікаційної категорії            викладач-методист


    Бондарчук І.І.           Бахтіна О.Б.             Нерушева О.В.

          викладач першої                         викладач другої                      викладач-спеціаліст

кваліфікаційної категорії         кваліфікаційної категорії


    Тодорова М.А.            Лісова О.В.             Морозова Л.Ф.

голова методичної комісії,          викладач вищої                          викладач вищої

         викладач вищої                кваліфікаційної категорії,     кваліфікаційної категорії

кваліфікаційної категорії           викладач-методист

 Мар'яненко П.К.            Живило Л.Г.      Шишимарєв О.В.

       викладач вищої                            викладач вищої                       викладач вищої

кваліфікаційної категорії     кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії

                                                           викладач-методист

  Лобастова І.В.      Курочкіна Л.Б.    Меланченко Н.Ф.

        викладач першої                      викладач першої                  викладач першої

кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії    кваліфікаційної категорії


    Басанець Ю.С.   Чістіліна А.М.
         викладач другої             викладач-спеціаліст

кваліфікаційної категорії

 
     Сіренко Л.В.          Караміна О.М.        Погорєлова Н.В.
голова методичної комісії,    викладач першої                          викладач вищої
        викладач вищої                         кваліфікаційної                 кваліфікаційної категорії,
кваліфікаційної категорії                  категорії                              викладач-методист

   Громакова Н.О.        Пашковська Л.І.        Рожнова О.В.
           викладач вищої                        викладач вищої                             викладач вищої
кваліфікаційної категорії,        кваліфікаційної категорії      кваліфікаційної категорії,
     викладач-методист                                                                              викладач-методист

         Згоннік П.В.      Подоваленко В.Є.          Козаков О.Г.
              викладач другої                      викладач другої                     викладач-спеціаліст
              кваліфікаційної                      кваліфікаційної
                  категорії                                  категорії
 
    
 
 
Вандишева Л.М.           Голєва Г.Ю.
    викладач-спеціаліст                викладач-спеціаліст
 

   Жавріченко К.В.     Відющенко Л.М.          Катюха Н.І.              

голова методичної комісії,       викладач вищої                 викладач вищої                       

викладач-спеціаліст              кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії,      

                                                          викладач-методист              викладач-методист                  

 
   Чудайкіна О.М.              Косар Т.І.             Шишимарєва Н.Л.                           

       викладач вищої                            викладач вищої                    викладач вищої

    кваліфікаційної категорії  кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії

  


      Місюра Н.В.              Сінчук А.А.        Тимошенко Л.О.

       викладач-спеціаліст             викладач-спеціаліст          викладач-спеціаліст   


     Ліщенко О.В.           Булгакова Н.В.     Прийменко Н.І.

голова методичної комісії,       викладач першої                викладач вищої

        викладач вищої                   кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії 

кваліфікаційної категорії 


        Бондарчук А.В.           Погорєлов Ю.О.               Яковлева О.Є.

            викладач вищої                         викладач вищої                        викладач другої

кваліфікаційної категорії        кваліфікаційної категорії  кваліфікаційної категорії

 

     Падалка М.І.

    викладач-спеціаліст

         

 

X