Освітньо-професійна програма:

„Лікувальна справа”

Кваліфікація:

 Фельдшер

 

 Зміст освітньо-професійної програми "Лікувальна справа"

 

Видається диплом Державного  зразка.

 

 

Форма навчання: денна

Підготовка здійснюється безкоштовно - за  державним   замовленням   та за кошти юридичних та фізичних осіб.

 Термін навчання: 3 роки (після 11 класу) та 3 роки 10 місяців (після 9 класу)

Фахівці можуть працювати на станціях  швидкої допомоги, на фельдшерсько-акушерських пунктах, здоровпунктах на підприємствах, в стаціонарах.

 Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити своє навчання  та отримати освіту бакалавра та магістра з медсестринства.

Кожен випускник забезпечується робочим місцем.

 

Студенти вивчають наступні дисципліни:

 1. Культурологія
 2. Фізичне виховання
 3. Основи філософських знань
 4. Українська мова ( за проф. спрямуванням)
 5. Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
 6. Основи права
 7. Історія України
 8. Соціологія
 9. Основи економічної теорії
 10. Основи латинської мови з медичною термінологією
 11. Основи загальної та медичної психології
 12. Основи медичної інформатики
 13. Анатомія людини
 14. Фізіологія
 15. Патоморфологія та патофізіологія
 16. Фармакологія та медична рецептура
 17. Мікробіологія
 18. Основи екології та профілактичної медицини
 19. Безпека життєдіяльності
 20. Медична біологія
 21. Основи біологічної фізики та медична апаратура
 22. Соціальна медицина та організація охорони здоров`я
 23. Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
 24. Внутрішня медицина
 25. Хірургія
 26. Педіатрія
 27. Акушерство
 28. Гінекологія
 29. Стоматологічні захворювання
 30. Дерматологія та венерологія
 31. Інфектологія
 32. Анестезіологія і реаніматологія
 33. Оториноларингологія
 34. Офтальмологія
 35. Неврологія
 36. Психіатрія та наркологія
 37. Медична та соціальна реабілітація
 38. Сімейна медицина
 39. Онкологія
 40. Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина
 41. Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
 42. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 43. Епідеміологія
 44. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
 45. Невідкладні стани у внутрішній медицині
 46. Невідкладні стани в хірургії
 47. Невідкладні стани в педіатрії
 48. Невідкладні стани в акушерстві та гинекології
 49. Мед. хімія. Біонеорганічна хімія
 50. Мед. хімія. Біоорганічна хімія
 51. Мед. хімія. Фізична і колоїдна хімія

 

X