Спеціалізація:

"Акушерська  справа”

Кваліфікація:

Акушерка

 ЗМІСТ освітньо-професійної програми "Акушерська справа"

Видається диплом Державного  зразка.

 

 

Форма навчання: денна

 

Підготовка здійснюється безкоштовно - за  державним   замовленням   та

за кошти юридичних та фізичних осіб.

 

 

Термін навчання: 3 роки

Фахівці цієї спеціальності можуть працювати в пологовому будинку, жіночій консультації, гінекологічному кабінеті поліклініки, санаторії, на фельдшерсько-акушерських пунктах і т.і.

 Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити своє навчання  та отримати освіту бакалавра та магістра з медсестринства.

Кожен випускник  забезпечується робочим місцем.

 

Студенти вивчають наступні дисципліни:

 1. Основи філософських знань
 2. Культурологія
 3. Фізичне виховання
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 5. Іноземна мова ( за професійним спрямуванням)
 6. Основи правознавства
 7. Історія України
 8. Соціологія
 9. Основи економічної теорії
 10. Основи латинської мови з медичною термінологією
 11. Основи психології та міжособове спілкування
 12. Анатомія людини
 13. Основи медичної інформатики
 14. Фізіологія людини
 15. Патоморфологія та патофізіологія
 16. Основи медичної генетики
 17. Основи мікробіології з імунологією
 18. Фармакологія та медична рецептура
 19. Основи екології та профілактичної медицини
 20. Безпека життєдіяльності
 21. Загальний догляд за хворими та медична маніпуяційна техніка
 22. Внутрішня медицина
 23. Хірургія
 24. Педіатрія
 25. Акушерство
 26. Гінекологія
 27. Дерматологія та венерологія
 28. Інфектологія
 29. Анестезіологія та реаніматологія
 30. Оториноларингологія
 31. Офтальмологія
 32. Неврологія та психиатрія з наркологією
 33. Медична та соціальна реабілітація
 34. Епідеміологія
 35. Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
 36. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 37. Основи охорони праці та охорона праці галузі
X